Aanmelden InVerbinding

Indien gezag bij ander, bij wie?
Zo ja, IQ gegevens
Zo ja, op welke wijze is dit van invloed op het dagelijks functioneren?
Zo ja, welke en wanneer? Denk hierbij ook aan JBT.